Opłaty za energię elektryczną

Informacja odnośnie opłat za energię elektryczną zostanie podana przez Zarząd

ROD „Nowy Kanał” w IV kwartale 2024 r.

 

 

 

Opłaty obowiązujące w 2024 r.:

 

 

1).  6,00 PLN – składka członkowska 

2).  Opłaty ogrodowe:

 - 0,70 PLN/m2 od powierzchni użytkowanej działki - opłata na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD

 - 300,00 PLN   - opłata za wywóz śmieci  

 - 15,00 PLN     - opłata energetyczna

 - 20,00 PLN     - opłata na inwestycje i remonty w ROD

Opłaty Działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do 15.06.2024r

 

Prosimy o terminowe wpłaty ponieważ za brak wpłaty w wyznaczonym terminie będą naliczane odsetki ustawowe za zwłokę.

 

powyższe opłaty prosimy wpłacać bezpośrednio na konto bankowe:

nr 94 9575 1027 0000 1805 2000 0010 

tytułem: działka nr ... dzierżawca imię i nazwisko opłata za działkę

 

UWAGA:

- ewentualne nadpłaty - pomniejszone o prowizje bankowe/pocztowe będą zwracane

na konto adresata/adres działkowca

- w przypadku niedopłaty, będą wysyłane wezwania do zapłaty listem poleconym

za potwierdzeniem odbioru (par. 20 ust. 2 Regulaminu ROD)

kontakt z administratorem strony:

rodnowykanalwroclaw@pzd.pl

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "Nowy Kanał"

http://rod-nowykanal.pl/

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/

Zrobione w WebWave CMS