jak zostać działkowcem w ROD "Nowy Kanał"

Zgodnie z nową ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych prawo do działki można uzyskać w następujący sposób:

  • w drodze przeniesienia prawa do działki – działkowiec przenosi swoje prawo do działki podpisując umowę z osobą zainteresowaną nabyciem tego prawa 

  • podpisując umowę dzierżawy działkowej z zarządem ROD – możliwe tylko w sytuacji, gdy w ogrodzie jest wolna działka

  • wstępując w prawo do działki – składając w Zarządzie ROD oświadczenie o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z umowy dzierżawy działkowej - dotyczy działki użytkowanej przez żyjącego współmałżonka

  • wstępując w prawo do działki – składając w zarządzie ROD oświadczenie o wstąpieniu w prawa  – dotyczy współmałżonka zmarłego działkowca

  • podpisując umowę dzierżawy działkowej z prezydium okręgowego zarządu PZD – tylko w nowym ogrodzie, a więc nie dotyczy taki przypadek Naszego ROD

kontakt z administratorem strony:

rodnowykanalwroclaw@pzd.pl

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "Nowy Kanał"

http://rod-nowykanal.pl/

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/

Zrobione w WebWave CMS