• zaspokojenie potrzeb rodzinnego wypoczynku, czynnej rekreacji;
  • integracja społeczna i międzypokoleniowa seniorów pozwalająca budować dobre relacje z ludźmi w średnim i młodym wieku;
  • umożliwienie prowadzenia upraw ogrodniczych na potrzeby własne;
  • przekazywanie wiedzy ogrodniczej;
  • podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez prowadzenie bio upraw;
  • podnoszenie świadomości społecznej poprzez selektywne segregowanie śmieci.

Naszą misją jest:

kontakt z administratorem strony:

rodnowykanalwroclaw@pzd.pl

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "Nowy Kanał"

http://rod-nowykanal.pl/

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/

Zrobione w WebWave CMS