Każdy użytkownik działki zobligowany jest do przestrzegania - Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego obowiązującego od 01.01.2019r. oraz Statut Polskiego Związku Działkowców.

Dodatkowo każdego działkowca zachęcamy do zapoznania się z:

 

WAŻNE INFORMACJĘ DOT. PORZĄDKU NA TERENIE OGRODU:

Każdy działkowiec zobowiązany jest dbać o stan alei głównej przy swojej działce – nasadzanie drzew, krzewów i kwiatów przy ogrodzeniu i na alei są zabronione – dbałość o stan ogrodzenia przy działce jest obowiązkiem działkowca

 

Zabrania się zaśmiecania terenu Ogrodu różnymi odpadami, wszelkie odpady i śmieci nie możliwe do zagospodarowania we własnym zakresie należy wyrzucać do przeznaczonego do tego celu kontenera - wszystkich użytkowników działek i ich gości obowiązuje segregacja odpadów.

Na terenie ogrodu znajdują się specjalne kontenery do segregacji:

  • papier i makulaturę,

  • tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

  • szkło bezbarwne i kolorowe,

  • zmieszane odpady komunalne.

 

Śmieci w zakresie gruzu budowlanego oraz zbędnego sprzętu, należy wywieźć we własnym zakresie.

 

Palenie ognisk na terenie Ogrodu jest zabronione, zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku uchwalonym przez Radę Miejską Wrocławia – naruszenie tej decyzji grozi sankcjami karnymi.

 

kontakt z administratorem strony:

rodnowykanalwroclaw@pzd.pl

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "Nowy Kanał"

http://rod-nowykanal.pl/

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/

Zrobione w WebWave CMS