09 sierpnia 2021

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd ROD „Nowy Kanał”

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

Które odbędzie się w dniu 21.08.2021r (sobota)

w świetlicy ROD „Nowy Kanał”

ul.Bydgoska 14

 

Początek obrad:

I terminie godz. 900

w II terminie godz. 930

 

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

 

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą maseczkę, oraz dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

kontakt z administratorem strony:

rodnowykanalwroclaw@pzd.pl

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "Nowy Kanał"

http://rod-nowykanal.pl/

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/

Zrobione w WebWave CMS