08 października 2019

Usuwanie ogromnych drzew

W związku z licznymi przypadkami szkód poczynionych przez połamane drzewa oraz spadające konary podczas burz i nawałnic, które w ciągu ostatnich kilku lat coraz częściej pojawiają się na terenie Polski - Zarząd ROD przypomina o przestrzeganiu zapisów Regulaminu ROD, gdzie mowa jest o sadzeniu drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące nie przekraczające 3 m wysokości, oraz o konieczności cięcia i prześwietlania drzew i krzewów w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki i nie stwarzały zagrożenia.

 

W związku z powyższymi zapisami informujemy, iż niezwłocznie należy podjąć odpowiednie kroki, aby ogromne drzewa rosnące na działce (także owocowe) zostały przycięte lub wycięte, gdyż bezpieczeństwo na terenie ROD to nie tylko bezpieczeństwo mienia, lecz również bezpieczeństwo osób (ochrona ich zdrowia i życia), a odpowiedzialność za szkody spowodowane przez spadające konary lub wywrócone drzewa spoczywa na użytkowniku działki, na której to drzewo rosło.

 

Dodatkowo Zarząd ROD informuje, że w celu uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew należy wystąpić do Wydziału Ochrony Środowiska.

 

kontakt z administratorem strony:

rodnowykanalwroclaw@pzd.pl

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "Nowy Kanał"

http://rod-nowykanal.pl/

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/

Zrobione w WebWave CMS