Zrobione w WebWave CMS

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "Nowy Kanał"

http://rod-nowykanal.pl/

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/

kontakt z administratorem strony: 

biuro@rod-nowykanal.pl 

Informujemy, że w zakładce opłaty

zostały podane wysokości opłat za użytkowanie dzierżawionych działek w 2022 roku

zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania.

 

Szczegółowe informację o wysokości opłaty za konkretną działkę można uzyskać u Skarbnika ROD

w biurze Zarządu ROD przy ul. Toruńskiej 28.

 

Opłaty za użytkowanie działek w 2022r

27 kwietnia 2022