11 maja 2021

Opłaty za działkę w roku 2021

Zarząd ROD „Nowy Kanał” informuje działkowców, że w zakładce opłaty została zamieszczona informacja o wysokości stawek opłat za działkę obowiązująca w 2021r.

Wysokość opłaty za dzierżawę konkretnej działki można uzyskać u Skarbnika ROD "Nowy Kanał" - telefon kontaktowy podany jest w zakładce opłaty oraz kontakt.

 

Opłaty działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do 15.06.2021r. 

 

Za brak dokonanej wpłaty w terminie będą naliczane odsetki ustawowe za zwłokę

 

powyższe opłaty prosimy wpłacać bezpośrednio na konto bankowe:

nr 94 9575 1027 0000 1805 2000 0010 

tytułemdziałka nr ... dzierżawca imię i nazwisko opłata za działkę

 

UWAGA:

- ewentualne nadpłaty - pomniejszone o prowizje bankowe/pocztowe będą zwracane na konto adresata/adres działkowca

- w przypadku niedopłaty, będą wysyłane wezwania do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (par. 20 ust. 2 Regulaminu ROD)

 

kontakt z administratorem strony:

rodnowykanalwroclaw@pzd.pl

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "Nowy Kanał"

http://rod-nowykanal.pl/

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/

Zrobione w WebWave CMS