27 października 2021

Opłata za energię elektryczną

Zarząd ROD informuje, że opłaty za wykorzystaną w 2021r
energię elektryczną należy dokonać w terminie do 30.11.2021r
w kasie Biura Zarządu ROD przy ul. Toruńskiej 28

lub na konto bankowe nr:

94 9575 1027 0000 1805 2000 0010


Nieopłacenie w wyznaczonym terminie należności za energię spowoduje zgodnie z §8 Umowy:
1. odłączenie działki od ogrodowej sieci energetycznej,
2. naliczenie ustawowych odsetek za zwłokę,
3. pobranie opłaty za ponowne podłączenie w wysokości 20zł , zgodnie z Uchwałą Zarządu.


Nadpłaty (pomniejszone o prowizje bankowe/pocztowe) będą zwracane na konto/adres działkowca
W przypadku niedopłaty, będą wysyłane wezwania do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (§20 ust.2 Regulaminu ROD)

 

tel. 519-742-799 (skarbnik zarządu ROD )

kontakt z administratorem strony:

rodnowykanalwroclaw@pzd.pl

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "Nowy Kanał"

http://rod-nowykanal.pl/

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/

Zrobione w WebWave CMS