15 lipca 2021

Opłata za energię elektryczną

U W A G A

Zarząd ROD „Nowy Kanał” informuje działkowców, że
opłaty za wykorzystaną energię elektryczną należy

dokonać w terminie do 31.07.2021r

w kasie: ul. Toruńska 28 lub

na konto bankowe nr:

94 9575 1027 0000 1805 2000 0010 


Nieopłacenie w wyznaczonym terminie należności za energię spowoduje zgodnie z §8 Umowy:
1. odłączenie działki od ogrodowej sieci energetycznej,
2. naliczenie ustawowych odsetek za zwłokę,
3. pobranie opłaty za ponowne podłączenie w wysokości 20zł , zgodnie z Uchwałą Zarządu.


Telefon (w sprawie płatności): 519-742-799 – skarbnik

kontakt z administratorem strony:

rodnowykanalwroclaw@pzd.pl

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "Nowy Kanał"

http://rod-nowykanal.pl/

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/

Zrobione w WebWave CMS