02 listopada 2020

Ogłoszenie dot. śmieci

 

Od 1 września 2020 roku obowiązuje Uchwała NR XXV/666/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. dotycząca zmiany wysokości opłat i trybu odbioru odpadów komunalnych.

 

Informujemy Działkowców, że od 1 listopada 2020 r. zawieszamy odbiór śmieci na okres zimowy tj. do 1 kwietnia 2021r. Składowanie śmieci w przyszłym roku odbywać się będzie w 3 punktach na terenie Ogrodu tj.:

 

- śmietnik przy starym zarządzie

 

- śmietnik przy nowym zarządzie

 

- śmietnik przy kanale ( pierwsza brama wjazdowa od strony

Kromera).

 

 

Informujemy również, że zgodnie z wytycznymi w/w uchwały zlikwidowany został odbiór śmieci papierowych i biodegradowalnych i które można i należy kompostować na terenie własnej działki. Zatem nie można będzie podstawiać pod śmietniki worków z odpadami tzw. zielonymi. Konieczność posiadania kompostownika wynika ze statutu.

 

W związku z ograniczeniem miejsc składowania odpadów zwiększone koszty wywozu nie dotkną naszego Ogrodu. Na zebraniu działkowców, które odbędzie się w 2021 roku sprawa wywozu śmieci zostanie poddana pod dyskusję. Jednak do tego czasu musimy działać zgodnie z wytycznymi.

 

Zarząd ROD „NOWY KANAŁ’’

kontakt z administratorem strony:

rodnowykanalwroclaw@pzd.pl

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "Nowy Kanał"

http://rod-nowykanal.pl/

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/

Zrobione w WebWave CMS