19 sierpnia 2022

Gospodarka odpadami ROD Nowy Kanał

Aby zapobiec wzrostowi kosztów wywozu śmieci z terenów naszych działek zachęcamy wszystkich działkowców do przestrzegania kilku poniższych zaleceń:

 

 1. Śmieci wytworzone podczas pobytu (np. opakowania po artykułach spożywczych, napojach, resztki z grilla) zabieramy ze sobą do miejsca zamieszkania czyli tam gdzie już opłacamy wywóz śmieci. Wyrzucanie wszystkich śmieci do kontenerów ROD ‘Nowy kanał’, szczególnie w okresie wzmożonego korzystania z ogródków działkowych powoduje przepełnienie kontenerów i może spowodować wzrost kosztów wywozu śmieci w kolejnych latach.
 2. Do podstawianych kontenerów wyrzucamy tylko nieczystości wytworzone podczas procesu uprawiania działki np. opakowania po nasionach, sadzonkach, środkach ochrony roślin.
 3. Przed wyrzuceniem śmieci zgniatamy oraz je segregujemy tzn. wrzucamy do odpowiednich kontenerów (plastik, papier, szkło, BIO, zmieszane)
 4. Większość odpadów zielonych składujemy na kompostownikach, które powinny być zlokalizowane na każdym ogródku działkowym (zgodnie z §42 p.1 i 3. Regulaminu ROD). Do brązowych kontenerów wrzucamy tylko nawiane liście drzew spoza ROD ‘Nowy Kanał’, chwasty z nasionami.
 5. Gałęzie, konary i pnie drzew pochodzące z wycinek na działkach przycinamy do długości ok. 1 m i układamy je przy kontenerach znajdujących się u wejścia do sektora 4 od ul. Toruńskiej, a naprzeciwko wylotu ul. Giżyckiej (nie rzucamy, ale układamy wg wielkości).
 6. Odpady problemowe (np. gruz lub inne odpady z remontu altanek) powinny być wywożone z działki na koszt własny użytkownika do wyznaczonych punktów PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Michalczyka 9 lub ul. Janowska 51; tel. 71 75 86 911)
 7. Kontenery znajdują się w 5 miejscach:
 • przy wejściu do ROD od ul. Bydgoskiej – przy starej siedzibie Zarządu ROD
 • przy nowej siedzibie zarządu ROD, ul. Giżyckiej
 • przy 3 alejach wjazdowych od ul. Toruńskiej

Kontenery opróżniane są raz w tygodniu, dlatego jeśli kontener jest pełny prosimy o wstrzymanie się z wyrzucaniem śmieci do czasu jego opróżnienia.

 1. Informujmy sąsiadów o powyższych zasadach, jeśli widzimy, że ich nie przestrzegają. Tak niewiele możemy zrobić, aby cieszyć się czystymi ogródkami działkowymi, a przy tym nie płacąc niebotycznych sum za wywóz śmieci.

 

 

kontakt z administratorem strony:

rodnowykanalwroclaw@pzd.pl

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "Nowy Kanał"

http://rod-nowykanal.pl/

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/

Zrobione w WebWave CMS