12 maja 2021

Apel do użytkowników działek ROD „NOWY KANAŁ”

Apel do użytkowników działek ROD „NOWY KANAŁ”

    Zarząd ROD „NOWY KANAŁ” informuje, że w związku ze zmianami dotyczącymi opłat i trybu  odbioru odpadów, wprowadzonymi od 01.09.2020r Uchwałą Nr. XX/666/20  Rady Miasta Wrocławia, zaistniała konieczność dostosowania się do  nowych, bardziej rygorystycznych i kosztownych przepisów w celu  utrzymania czystości w ogrodzie.  Zarząd  zobowiązuje działkowców do przestrzegania w szczególności :

-  obowiązku segregowania śmieci na 5 frakcji -wszystkie odpłatne ( zmieszane, plastik, papier, szkło - tylko butelki,

   bio  - obowiązek kompostowania zgodnie z regulaminem ROD )

-  zakazu wystawiania worków z odpadami zielonymi oraz  składowania gałęzi 

-  konieczności wrzucania odpadów do kontenerów luzem (bez opakowania - worków)

-  butelki plastikowe, kartony, puszki itp. należy przed wyrzuceniem zgniatać, 

-  zakazu wyrzucania przedmiotów wielkogabarytowych (mebli, opon, dużych gałęzi, drzew itp.).

    Niedostosowanie się do w/w przepisów i zaleceń skutkować będzie koniecznością zapłaty za podstawione dodatkowo kontenery a w ostateczności pozbawieniem działki (zgodnie z Ustawą o ROD Art.32, Art.33 pkt.4 i Art.36 pkt.3.1, Statutem PZD §27, §55 pkt.1 i §85 pkt.1.1, Regulaminem §17 pkt.1 i §42, §80 ).

                                                                                                                              Zarząd ROD „Nowy Kanał”

 

kontakt z administratorem strony:

rodnowykanalwroclaw@pzd.pl

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "Nowy Kanał"

http://rod-nowykanal.pl/

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/

Zrobione w WebWave CMS