ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD „Nowy Kanał” informuje, że w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronowirusa COVID-19, Krajowy Zarząd PZD podjął w trybie pilnym niezbędne decyzje i zalecenia.

W celu zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin KZ podjął w dniu 11.03.2020r Uchwałę nr 44/2020 w sprawie organizowania przez zarządy ROD Walnych Zebrań Sprawozdawczych, oraz wnoszenia opłat ogrodowych w 2020r.

Na podstawie w/w uchwały KZ PZD, zarząd ROD „Nowy Kanał” podjął decyzję w formie Uchwały Zarządu nr 10/2020, że Walne Zebranie Sprawozdawcze przewidziane w naszym ogrodzie na dzień 21.03.2020r zostaje przesunięte a termin jego zwołania zostanie ustalony i podany do wiadomości działkowców po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego. Ponadto, zarząd uchwalił możliwość wnoszenia zaliczkowych opłat za działkę użytkowaną w 2020r w wysokości na poziomie opłat z 2019r.

                            Prezes Zarządu ROD

 

                   Skarbnik Zarządu ROD


 

UCHWAŁA Nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19 

 

ZAWIADOMIENIE 
dot. Walnego Zebrania Sprawozdawczego

11 marca 2020

Zrobione w WebWave CMS

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "Nowy Kanał"

http://rod-nowykanal.pl/

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/

kontakt z administratorem strony: 

biuro@rod-nowykanal.pl