Opłaty obowiązujące w 2019r:

1).  6,00 PLN – składka członkowska 
2).  Opłaty ogrodowe:
 - 0,39 PLN/m2 od powierzchni użytkowanej działki 
 - 40,00 PLN     - opłata za wywóz śmieci  
 - 25,00 PLN     - opłata energetyczna 

Opłaty działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do 15.06.2019r

7,00 %    - odsetki ustawowe za zwłokę w stosunku rocznym 


Pozostałe opłaty obowiązujące w 2019r:

9,00 PLN    - list polecony z potwierdzeniem odbioru 
3,30 PLN    - zwrot listu poleconego z potwierdzeniem odbioru
3,30 PLN    - list ekonomiczny  
20,00 PLN  - ponowne podłączenie działki do ogrodowej sieci 
                  energetycznej zgodnie z umową  

 

powyższe opłaty prosimy wpłacać w Biurze Zarządu lub bezpośrednio na konto bankowe:

nr 94 9575 1027 0000 1805 2000 0010 

tytułem: działka nr ... dzierżawca imię i nazwisko opłata za działkę

Opłaty za energię elektryczną

Zarząd ROD „Nowy Kanał” informuje działkowców, że opłaty za wykorzystaną energię elektryczną przyjmowane będą w dniach: 
1)    od  09.07.2019r  do  31.07.2019r 
(rozliczenie dostawy energii dotyczy okresu od listopada 2018r do lipca 2019r.)
2)    od  05.11.2019r  do  30.11.2019r
(rozliczenie dostawy energii dotyczy okresu od lipca 2019r do listopada 2019r.)

 

Opłatę za energię elektryczną prosimy wpłacać w Biurze Zarządu lub bezpośrednio na konto bankowe:

nr 94 9575 1027 0000 1805 2000 0010 

tytułem: działka nr ... dzierżawca imię i nazwisko opłata za energię elektryczną

 

Nieopłacenie w wyznaczonym terminie należności za pobraną energię spowoduje zgodnie z §8 Umowy: 
1.    odłączenie działki od ogrodowej sieci energetycznej, 
2.    naliczenie ustawowych odsetek za zwłokę, 
3.    pobranie opłaty za ponowne podłączenie w wysokości 20,00 PLN - zgodnie z Uchwałą Zarządu, 
4.    pobranie opłaty pocztowej za wezwanie do zapłaty. 

 

 

 

 

Zarząd ROD „Nowy Kanał” informuje działkowców, że na podstawie Uchwały Krajowego Zarządu PZD nr 44/2020, oraz Uchwały Zarządu ROD nr 10/2020 istnieje możliwość zaliczkowego wnoszenia opłaty za użytkowaną w 2020r działkę w wysokości jak w ubiegłym 2019 roku.

 

Opłaty należy wpłacać na konto bankowe:

PZD ROD „NOWY KANAŁ” ul. Toruńska b/n, 51-164 Wrocław

94 9575 1027 0000 1805 2000 0010

 

Bank Spółdzielczy Kobierzyce 

Oddział we Wrocławiu ul.Józefa Poniatowskiego 16-18

 

Pozostałe opłaty obowiązujące w 2020r., jakie zostaną uchwalone na Walnym Zebraniu w późniejszym terminie, trzeba będzie uzupełnić zgodnie z podjętymi uchwałami Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

 

Telefon do skarbnika nr: 519-742-799

 

Zrobione w WebWave CMS

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "Nowy Kanał"

http://rod-nowykanal.pl/

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/

kontakt z administratorem strony: 

biuro@rod-nowykanal.pl