Zrobione w WebWave CMS

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "Nowy Kanał"

http://rod-nowykanal.pl/

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/

kontakt z administratorem strony: 

biuro@rod-nowykanal.pl 

Opłaty obowiązujące w 2021r.:

1).  6,00 PLN – składka członkowska 

2).  Opłaty ogrodowe:

 - 0,42 PLN/m2 od powierzchni użytkowanej działki, w tym 0,09 PLN/m2 partycypacja odprowadzana do OZ PZD, opłata na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD 

 - 60,00 PLN     - opłata za wywóz śmieci  

 - 15,00 PLN     - opłata energetyczna

 - 20,00 PLN     - opłata na fundusz rozwoju (inwestycje i remonty)

Opłaty działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do 15.06.2021r

 

Za brak dokonanej wpłaty w terminie będą naliczane odsetki ustawowe za zwłokę

 

powyższe opłaty prosimy wpłacać bezpośrednio na konto bankowe:

nr 94 9575 1027 0000 1805 2000 0010 

tytułem: działka nr ... dzierżawca imię i nazwisko opłata za działkę

 

UWAGA:

- ewentualne nadpłaty - pomniejszone o prowizje bankowe/pocztowe będą zwracane na konto adresata/adres działkowca

- w przypadku niedopłaty, będą wysyłane wezwania do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (par. 20 ust. 2 Regulaminu ROD)

Opłaty za energię elektryczną

Zarząd ROD „Nowy Kanał” informuje działkowców, że opłaty za wykorzystaną energię elektryczną przyjmowane będą w dniach: 
1)    od  09.07.2021r  do  31.07.2021r 
(rozliczenie dostawy energii dotyczy okresu od listopada 2020r do lipca 2021r.)
2)    od  05.11.2021r  do  30.11.2021r
(rozliczenie dostawy energii dotyczy okresu od lipca 2021r do listopada 2021r.)

 

Opłatę za energię elektryczną prosimy wpłacać bezpośrednio na konto bankowe:

nr 94 9575 1027 0000 1805 2000 0010 

tytułem: działka nr ... dzierżawca imię i nazwisko opłata za energię elektryczną

 

Nieopłacenie w wyznaczonym terminie należności za pobraną energię spowoduje zgodnie z §8 Umowy: 
1.    odłączenie działki od ogrodowej sieci energetycznej, 
2.    naliczenie ustawowych odsetek za zwłokę, 
3.    pobranie opłaty za ponowne podłączenie w wysokości 20,00 PLN - zgodnie z Uchwałą Zarządu, 
4.    pobranie opłaty pocztowej za wezwanie do zapłaty. 

 

 

 

 

Zarząd ROD „Nowy Kanał” informuje działkowców, wysokość stawki opłaty za dzierżawę działki można uzyskać u Skarbnika ROD.

 

Opłaty należy wpłacać na konto bankowe:

PZD ROD „NOWY KANAŁ” ul. Toruńska 28, 51-164 Wrocław

94 9575 1027 0000 1805 2000 0010

 

Bank Spółdzielczy Kobierzyce 

Oddział we Wrocławiu ul. Józefa Poniatowskiego 16-18

 

 

 

Telefon do Skarbnika nr: 519-742-799